Uždaroji akcinė bendrovė "ARS LAB" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1229 “UAB „ARS LAB” e. komercijos modelio diegimas

UAB ARS LAB conducts a number of researches that are in one way or another related to the development of gas sensors. It is planned to introduce e-commerce system for the distribution of the company’s products during the project implementation. Solution allows customers to access the company’s products, order goods, make payments and track the product delivery process.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario mėn. 10 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario mėn. 10 d.

Projekto vertė: 71 880,00 Eur Eur
Finansavimo suma: 50 000,00 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės


Uždaroji akcinė bendrovė "ARS LAB" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-T-858-01-0019 „Portabilaus įrenginio, skirto dezinfekcinių skysčių paruošimui jų naudojimo vietoje, sukūrimas". Bendra projekto vertė – 908 635,85 Eur. 13.1.1-LVPA-T-858-01-0019 financed by the EU structural funds “Development of a portable device for the preparation of disinfectant fluids at the place of their use”. The total value of the project is 908,635.85 Eur.

Projekto tikslas: sukurti unikalų įrenginį, skirtą dezinfekcinio skysčio poreikiams patenkinti, paruošiant jį naudojimo vietoje iš vandens ir tam tikrų druskų, panaudojant elektrolizės ir kitus elektrocheminius procesus.
Šis nedidelis, portabilus (nešiojamas) nedidelių matmenų įrenginys, priklausomai nuo pasirinkto režimo, galės paruošti skirtingos sudėties ir koncentracijos dezinfekcinį skystį, kuris gali būti skirtas ir odos, įvairių paviršių bei rūbų dezinfekcijai. Prietaisas įgalins, naudojant buityje taikomas visiškai nekenksmingas medžiagas, gaminti pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamą hipochlorito (ClO-) ir kitų chloro jonų (ClO2-; ClO3-; ClO4-) turintį tirpalą, keičiant jo koncentraciją priklausomai nuo pasirinktų elektrocheminių režimų kombinacijos.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 908 635,85 EUR
Finansavimo suma: 863 204,06 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2021-01 - 2022-04


Uždaroji akcinė bendrovė "ARS LAB" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-03-0116 „Sensorių nano struktūros dangų ir sensorių masyvo sukūrimas". Bendra projekto vertė – 907 478,08 Eur.

Projekto tikslas: vystyti e-nosies technologijas ir sukurti inovatyvią nano struktūros dangą bei naudojant legirantus, sukurti sensorių masyvą, kuris būtų jautrus (selektyvus) konkretiems lakiesiems organiniams junginiams.
Projekto uždavinys - sukurti mažų matmenų ir mažo energijos poreikio sensorių masyvą, kuris būtų selektyvus mažos koncentracijos lakiesiems organiniams junginiams ir būtų tinkamas įmontuoti į išmaniuosius prietaisus.
Projektas prisidės prie prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioriteto „Funkcinės medžiagos ir dangos“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 907 478,08 EUR
Finansavimo suma: 680 716,62 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2018-06 - 2020-06


Uždaroji akcinė bendrovė "ARS LAB" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0217 „FoodSniffer antgalių dizainas". Bendra projekto vertė – 20500,00 Eur.

Kompanija Ars Lab turi sėkmingos patirties kuriant elektroninės nosies principu veikiančius maisto kokybės stebėjimo įtaisus. 2015 metais rinkai buvo pasiūlytas nešiojamas ir su išmaniaisiais įrenginiais suderinamas e-nosies sprendimas „FOODsniffer“, galintis sėkmingai nustatyti mėsos (kiaulienos, jautienos ir vištienos) bei žuvies šviežumą. E-nosies pagrindu veikiančių sprendimų vystymas ir toliau išlieka pagrindinė kompanijos veiklos sritis, o ilgalaikis tikslas - būti pirmaujančia bendrove, kuriančia inovatyvius sprendimus, pasirinktoje srityje.

Šiuo metu turimas sprendimas FOODsniffer yra nešiojamas įrenginys gebantis patikimai įvertinti mėsos ir žuvies produktų šviežumo lygį.

Įgyvendinant projektą „FoodSniffer antgalių dizainas", norima patobulinti FOODsniffer matavimo tikslumą ir pateikti vartotojui galutinę produkto komplektaciją, kurią sudarytų net keturi antgaliai: 1) antgalis mėsos šviežumui matuoti, kai mėsa supakuota į vakuuminę pakuotę; 2) antgalis mėsos šviežumui matuoti kai matuojamas vientisas mėsos gabalas; 3) antgalis mėsos šviežumui matuoti per pradaryto saugojimo indo plyšį ir 4) antgalis mėsos šviežumui matuoti kai mėsa supakuota į vienkartinius maišelius. Taip pat bus sukurtas ir produkto sudedamųjų dalių stovą/dėklą, kuriame patogiai galima būtų saugoti visus komponentus vienoje vietoje bei pakrauti įrenginį tiesiog jį įstačius į stovą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 20 500,00 Eur
Finansavimo suma: 10 000,00 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2017-01-02 - 2017-12-29


Uždaroji akcinė bendrovė "ARS LAB" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr.03.2.1-LVPA-K-801-02-0145 „UAB "Ars Lab" eksporto plėtra tarptautinėse rinkose". Bendra projekto vertė – 81.314,00 Eur

Įmonės tikslas - sėkminga tiek "Foodsniffer" tiek naujojo sprendimo realizacija tarptautiniu mastu. Todėl dalyvavimas šiame projekte, padėtų ženkliai padidinti įmonės eksporto apimtis į naujų šalių rinkas, sudarytų sąlygas įmonės produkcijos žinomumo didėjimui užsienio šalyse, leistų tobulinti produktus atsižvelgiant į klientų poreikius bei padėtų užmegzti santykius su potencialiais partneriais. Įmonė neturi galimybių projekto įgyvendinti pilnu mastu nuosavomis lėšomis, todėl projekto įgyvendinimui reikalingas išorinis paramos šaltinis. Šio projekto dėka UAB „Ars Lab“ turėtų galimybę dalyvauti 7 specializuotose tarptautinėse parodose Vokietijoje, Brazilijoje, Kinijoje, Pietų Korėjoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Indijoje bei Malaizijoje, kuriose supažindintų rinkos dalyvius tiek su pačia įmonės veikla, tiek su jos siūlomais produktais. Kadangi rinkos yra imlios produktams, kurių veikimas paremtas naujomis technologijomis, skirtomis sveikai gyvensenai, todėl laiku užmezgus reikiamus kontaktus šiose rinkose, galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį ar net tapti šios rinkos lyderiais.

UAB "Ars Lab įmonės darbuotojai dalyvaudami tarptautinėse parodose, sieks aktyviau ieškoti užsienio partnerių, naujų rinkų ir sieks didinti pardavimus užsienyje.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 81 314,00 Eur
Finansavimo suma: 40 657,00 Eur
Projekto veiklų vykdymo laikotarpis: 2016-12 - 2017-12


Uždaroji akcinė bendrovė "ARS LAB" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-01-0239 „Šaldytuvuose integruotų sensorių masyvo sistemos, skirtos nustatyti maisto šviežumo ir sugedimo lygi, sukūrimas". Bendra projekto vertė - 414795,42 Eur

Įgyvendinusi šį projektą UAB Ars Lab pateiks pasaulinei rinkai inovaciją, šaldytuvuose integruojamą sensorių masyvo sistemą, skirtą nustatyti maisto šviežumo lygį. Šis produktas dėl mokslinių ir technologinių sprendimų bus unikalus ir naujas pasaulio lygmenyje. Šaldytuvo viduje esančių lakiųjų dalelių, išsiskiriančių maisto gedimo metu, koncentracija bus fiksuojama sensorių pagalba. Padidėjus šių dalelių kiekiui, vartotojui bus pateikiama informacija, kad tam tikri produktai nebetinkami vartoti arba greitai bus netinkami vartoti. Sistema bus diegiama į išmaniuosius šaldytuvus, sujungta su šaldytuvo centrine valdymo sistema, o informacija apie produktų šviežumą bus pateikiama šaldytuvo ekrane arba bluetooth ryšiu perduodama į išmaniuosius įrenginius, turinčiais įdiegta specialią aplikaciją. Sparčiai vystantis technologijoms ir gausėjant išmaniesiems įrenginiams kasdienėje buityje, šis sprendimas turės paklausą dėl savo funkcionalumo. E-nosis palengvins šaldytuve esančių produktų priežiūrą ir užtikrins vartotojų sveikatą ir gerovę, apsaugodamas nuo apsinuodijimų ar nekokybiško maisto vartojimo. Tiksliniai inovacijos užsakovai - pasaulio šaldytuvų gamintojai, tiksliniai vartotojai – šaldytuvų pirkėjai visame pasaulyje.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 414 795,42 Eur
Finansavimo suma: 302 731,21 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2016-12-01
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2019-03-08


UAB „Ars Lab” sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Ars Lab“ produkcijos eksporto plėtra”.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“, įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto vertė – 73 920 Eur, iš kurių 43 443 Eur sudarė ES struktūrinė parama.
Projekto veiklų pradžia – 2014 m. rugsėjo 11 d.
Projekto pabaiga – 2015 m. liepos 27 d.

Projekto metu įmonė dalyvavo 7 tarptautinėse parodose Rusijoje, Brazilijoje, Kinijoje, Italijoje, D. Britanijoje, Japonijoje, Indijoje, kur pristatė savo gaminamą produktą – Food Sniffer. Parodose pavyko užmegzti daug naudingų kontaktų su potencialiais užsakovais, platintojais, investuotojais. Parodų metu taip pat buvo įgyta informacijos apie užsienio šalių rinkas ir jų dalyvius. Ši informacija padės išvengti reikšmingų klaidų, nuspėti ir prognozuoti rinkos dalyvių veiksmus. Naujų rinkų suradimas leis įmonei ženkliai išplėsti eksporto, o tuo pačiu ir įmonės pardavimų apimtis, o tai savu ruožtu leis padidinti įmonės konkurencingumą, sudarys sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, darbo našumo augimui.

Naudojame slapukus siekdami suasmeninti turinį, teikti socialinės žiniasklaidos funkcijas ir analizuoti srautą. Taip pat dalijamės informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine su savo socialinės žiniasklaidos, reklamos ir analizės partneriais. Plačiau
Slapukų nustatymai
Patvirtinti
Privatumo ir skapukų politika
Privatumo ir skapukų politika
Pavadinimas Aktyvus

Kas mes esame

Mūsų tinklalapio adresas yra: http://www.arslab.lt

Komentarai

Kai lankytojai rašo komentarus tinklalapyje, mes renkame duomenis, matomus komentaro paskelbimo formoje, o taip pat lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotume nuo brukalų.

An anonymous hash may be generated from your email address and provided to the Gravatar service provider to verify that you are using the service. Gravatar's privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After you approve your comment, your profile photo will appear publicly next to your comment.

Failai

Jei įkeliate nuotraukas į tinklalapį, turėtumėte vengti įkelti jas su išsaugotais vietovės duomenimis (EXIF GPS). Tinklalapio lankytojai gali parsisiųsti nuotraukas iš tinklalapio ir iš jų išgauti vietovės duomenis.

Slapukai

Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.

Jei Jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę.

When you log in, we also create several cookies that store your login information and your screen display options. Login cookies are valid for 2 days and screen settings for one year. If you select the "Remember me" option, your login cookie will be valid for 2 weeks. When you sign out of your account, your login cookies are deleted.

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėti, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.

Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys

Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Jeigu prašstite atstatyti slaptažodį, Jūsų IP adresas bus įtrauktas į atstatymo el. pašto laišką.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Jei parašote komentarą, jo tekstas ir metaduomenys yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtume atpažinti ir patvirtinti ateities komentarus automatiškai, vietoje administratoriaus patvirtinimo.

Kai užsiregistruojate mūsų tinklalapyje ir tampate vartotoju, mes saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu (išskyrus vartotojo vardą). Tinklalapio administratoriai tai pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis.

Jūsų teisės

Jei Jūs turite paskyrą šiame tinklalapyje, arba kada nors rašėte čia komentarą, galite reikalauti gauti duomenų eksporto failą su visais asmeniniais duomenimis, kuriuos mes turime apie Jus, įskaitant ir tuos, kuriuos pats mums pateikėte. Jūs taip pat galite reikalauti, kad mes ištrintume visus mūsų turimus Jūsų asmeninius duomenis. Šie abu reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos mes privalome išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams.

Kur siunčiami Jūsų duomenys

Lankytojų komentarus galima peržiūrėti naudojant automatinę šiukšlių paieškos paslaugą.

Išsaugoti
Slapukų nustatymai